Vorige week heb je kunnen lezen wat een letselschadeadvocaat voor jou kan betekenen in verschillende situaties en welke valkuilen er op de loer liggen. Heb je dit gemist kan je deel 1 hier terugvinden.

Met grote zorgvuldigheid is er door het letselschadeteam van Tijssen en Saes meegedacht over de antwoorden.

Zo ook over deze volgende vragen die betrekking hebben op schadevergoeding, smartengeld en affectieschade.

 


Wanneer heb je recht op schadevergoeding?


Het slachtoffer heeft recht op schadevergoeding als de schade is veroorzaakt door een fout (verwijtbaar doen of nalaten) van een ander.

Bij deelname aan het verkeer met een motorrijtuig¹ geldt daarnaast dat het slachtoffer ook in geval van een eigen fout de schade kan claimen als het slachtoffer een Schadeverzekering Inzittende (SVI) heeft afgesloten. Het is raadzaam om zo’n verzekering af te sluiten. Het kan voor de rest van je leven het verschil maken tussen straatarm worden of betrekkelijk normaal kunnen verder leven.

Wanneer het slachtoffer recht heeft op volledige schadevergoeding. Denk daarbij onder andere aan de volgende schadeposten:

  • Verlies aan verdienvermogen als je door het ongeval niet meer kunt werken en daarna bijvoorbeeld op een (qua inkomen veel lagere) uitkering aangewezen bent,
  • De mogelijkheden om tot herstel te komen door medische behandelingen, op kosten van de aansprakelijke (verzekeraar van) de veroorzaker van het ongeval, voor zover niet vergoed door de eigen zorgverzekeraar.
  • Aanpassingen in en rondom huis en/of het inschakelen van een arbeidsdeskundige om weer aan het werk te komen kunnen het slachtoffer helpen om weer zoveel mogelijk te komen in de situatie als zonder ongeval. De (verzekeraar van de) aansprakelijke tegenpartij moet opkomen voor de kosten hiervan.
  • Smartengeld
  • Kosten rechtsbijstand
  • Reiskosten

¹ = Motorrijtuigen: alle voertuigen met een motor zijn motorrijtuigen behalve trams en treinen.Hoe wordt de hoogte van het smartengeld berekend?

Om de hoogte van het smartengeld te bepalen kan gekeken worden in de Smartengeldgids. Dat is een boek waarin rechterlijke uitspraken over de hoogte van het smartengeld verzameld zijn. Gekeken wordt daarbij naar de toedracht, de aard en ernst van het letsel. Er kan ook gekeken worden naar de mate van blijvende invaliditeit (BI) dat wordt uitgedrukt in een percentage BI naar de gehele persoon.

Soms moet een onafhankelijke arts hiervoor een onderzoek (expertise) uitvoeren.Wordt er veel gebruik gemaakt van Affectieschade?²

Affectieschade²  is de immateriële schade die voortkomt uit het verdriet doordat een naaste ernstig letsel heeft opgelopen of is overleden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders, of zij die een vergelijkbare relatie hebben met het slachtoffer, komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade.

Sinds 1 januari 2019 is de wet affectieschade van kracht, waardoor slachtoffers van letselschade ( ongevallen, maar ook medische fouten) naast volledige schadevergoeding, waaronder smartengeld, ook aanspraak kunnen maken op een forfaitaire vergoeding tussen € 12.500,- en € 20.000,-.

Deze wet heeft GEEN terugwerkende kracht, zodat slachtoffers van gebeurtenissen van voor de genoemde ingangsdatum van deze wet hierop geen beroep kunnen doen.

Volgens het letselschadeteam wordt er regelmatig gebruik gemaakt van AffectieschaderegelingValt een rijangst reductietraining onder personenschade?

De rijangst reductietraining valt onder de personenschade vergoeding als gevolg van een geestelijk trauma.

Deze vergoeding dient mede ter beperking van verdere schade. Waar het uiteindelijk om gaat is dat de training volledig vergoed kan worden.

Wat als je onverhoopt met een ongeval te maken krijgt en de volgende dagen ben je onzeker / angstig in het verkeer.

Zou jij kiezen voor een rijangst reductietraining als deze betaald zou worden?
Laat je antwoord achter in het reactieveld hieronder en geef inzicht in waarom je deze training zou volgen.